SURİYELİ SIĞINMACILARIN UYUM VE EĞİTİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Düzenleyen Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Topluluğu
Etkinlik Türü Konferans/Söyleşi/Panel
Etkinlik Yeri Etlik Batı Yerleşkesi A Blok 2. Kat Konferans Salonu
Etkinlik Başlangıç Tarihi 07.12.2018 09:00
Etkinlik Bitiş Tarihi 07.12.2018 19:00
Etkinlik Açıklaması Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA) tarafından Suriyeli Sığınmacıların Uyum ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu düzenlenecektir. Yakın tarihte çeşitli göç hareketlerine tanıklık etmiş olan Türkiye, günümüz itibariyle yeniden artan göç dalgaları ile birlikte büyük oranda Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapmaktadır. Bu durum, beraberinde birçok zorluğu da getirmektedir. Sığınmacıların büyük çoğunluğunu çocukların oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu zorlukların üstesinden gelebilmek için yeni yol haritalarına ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu çerçevede, mültecilerin uyumlarına yönelik çeşitli alanlarda yapılan çalışmaların, getirilen önerilerin, üretilen politikalarla eğitim ayağını da kapsayarak daha da faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda sempozyum, farklı disiplinlerde çalışan akademisyenler, bağımsız araştırmacılar ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarından uzmanları bir araya getirmeyi hedeflemektedir.
Konferans Katılımcıları