Koruyucu Aile Sisteminin Tüm Yönleriyle Değerlendirilmesi "Sosyal Çalışmacıların Gözüyle Devlet Koruması Altındaki Çocuklar " Paneli

Düzenleyen Sosyal Hizmet Kulübü
Etkinlik Türü Konferans/Söyleşi/Panel
Etkinlik Yeri Esenboğa Yerleşkesi C Blok Konferans Salonu
Etkinlik Başlangıç Tarihi 06.11.2019 13:00
Etkinlik Bitiş Tarihi 06.11.2019 15:00
Etkinlik Açıklaması AYBÜ Sosyal Hizmet Kulübü, AYBÜ Psikoloji Kulübü ile Çocuk Gelişimi bölümünün işbirliği ve Koruyucu Aile Evlat Edindirme Derneği'nin katılımıyla, "Farklı Yönleriyle Koruyucu Aile Sistemi" başlıklı iki oturumdan oluşan bir panel gerçekleşecektir.Panelin ilk oturumunda "Sosyal Çalışmacılar Gözüyle Devlet Koruması Altındaki Çocuklar" konusu işlenecek ve AÇSHB İl Müdürlüğü koruyucu aile biriminde çalışan bir meslek elemanı, bir psikolog, bir çocuk gelişimci ve çocuk evi/sitesi biriminde çalışan bir meslek elemanı konuşacaktır.Panelin "Koruyucu Ailede Yetişen Çocukların Gözüyle Aile Olmak" başlıklı ikinci oturumunda da koruyucu aile yanında yetişen çocuklara söz hakkı verilerek onların bakış açısından koruyucu aile kavramı dinlenecektir. Panelin moderatörlüğünü Ülkü Aydeniz gerçekleştirecek olup, ek olarak "Türkiye'de Koruyucu Ailelik Sistemi ve Sivil Toplumun Önemi" üzerine konuşmasını yapacaktır.İlgi duyan herkesin katılımına açıktır.
Konferans Katılımcıları